Teodora-Sin

Sin Teodora

În 2010 a avut prima experiență practică în cadrul Asociației pentru Conservarea Diversității Biologice, acesta fiind punctul de plecare în ceea ce privește implicarea în activităţi de cercetare a carnivorelor mari. Absolventă a Facultății de Geografie, Universitatea din București, a obținut, în anul 2012, titlul de Master în Știința mediului, în urma susţinerii lucrării de disertaţie  “Utilizarea  habitatelor de către ursul brun (Ursus arctos). Studiu de caz – judeţul Vrancea’’. În prezent, este doctorand al Facultăţii de Biologie, Departamentul de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate, Universitatea din Bucureşti şi studiază aspecte privind ecologia și conservarea lupului (Canis lupus) și aplicabilitatea unor metode noninvazive de monitorizare a populaţiei de lup din Romania.