Mausoleu-soveja

Cimitirul ostaşilor germani (1916-1919)

Cimitirul ostașilor germani (1916-1919) este un monument istoric ce se află situat în satul Dragosloveni, la intrare în stațiunea Soveja. Cimitirul a fost amenajat de armata germană în anul 1918 pentru ostașii care au căzut în luptele de la Soveja.

Este împrejmuit cu ziduri de piatră iar în interior se pătrunde printr-o poartă metalică; mormintele sunt perfect aliniate pe patru rânduri, cu o alee centrală prin care se ajunge la frontonul ctitoriei cu o inscripție în limba germană. În basorelief este sculptat un vas cu trandafiri încadrat de literele grecești alfa și omega iar deasupra inscripția „Acelor eroi căzuți pentru patria lor”.