Lacul Negru

Rezervația naturală Lacul Negru

Rezervație naturală de tip mixt situată pe versantul sud estic al Dealului Negru, ocupând sectorul superior al bazinului hidrografic al Pârâului Lacului Negru. În complexul geologic al regiunii ce impune o mare diversitate a peisajului, în care elementul central îl constituie lacul propriu-zis și zona de turbărie activă. Lacul Negru cu interesantul și valorosul său potențial științific. Aria protejată este situată pe versantul sud-estic al Dealului Negru, ocupând sectorul superior al bazinului hidrografic al Pârâului Lacului Negru.

Rezervația naturală Lacul Negru se suprapune sitului Natura 2000 cu același nume și reprezintă parte a rețelei ecologice locale de protecție a carnivorelor mari din județul Vrancea. Acest sit adăpostește pe lângă cele 8 tipuri de habitate de interes comunitar (din care unul prioritar), populații reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, Canis lupus și Lynx lynx, prioritare pentru desemnarea de arii de protectie conform Directivei Habitate.

În cadrul rețelei ecologice locale de protecție a carnivorelor mari din județul Vrancea, situl este desemnat ca zonă de protecție insulară cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone) și face parte din zona de securitate pentru carnivore mari Condratu.

Punctul central al acestei arii protejate îl constituie Lacul Negru remarcabil prin turbăria activă care-i acopera jumătate din luciul de apă. Situat la altitudinea de 1250 m, lacul are o suprafață de cca. 1 ha și o adâncime maximă de 7,5 m. Habitatele specifice turbăriilor montane alpine conferă unicitate acestui sit și adăpostesc elemente de floră și faună, deosebite, o serie de specii relicte, endemice sau de interes comunitar.

Deasemenea foarte important este faptul că în acest sit au fost identificate numeroase specii de floră și faună endemice sau de interes comunitar precum: roua cerului (Drosera rotundifolia), plămâna (Menyanhtes trifoliata), bumbacarta (Eriophorum vaginatum), tritonul de munte (Triturus montandoni), salamandra (Salamandra salamandra).