Lepșa---Zboina

Rezervația naturală Lepșa-Zboina

Rezervația naturală este situată pe un sector al versantului stâng din bazinul superior al Pârâului Lepșa. Arealul conservă arborete forestiere de tip fundamental, cu vârste cuprinse între 100 și 200 ani, și o floră, care datorită condițiilor staționale deosebite, este foarte bogată în specii endemice. Relieful este foarte frământat, format din creste secundare, șei și văi adânci, cu povârnișuri abrupte, care fragmentează versantul sud-vestic al Mt. Zboina Neagră (1350 m ) și Zboina Verde (1381 m ), a căror culmi, orientate NV – SE, reprezintă extremitatea NE a vastului în arc de cerc al crestei apusene a Mt. Vrancei. În ansamblu, Culmea Zboina provine din fragmentarea platformei de eroziune de 1300 m, iar diferența altitudinală dintre pârâul Lepșa și înălțimea maximă a crestei este de aproape 700 m, fapt care, alături de ceilalți factori: expoziție, unghi de pantă, alcătuire litologică, determină o mare varietate stațională și peisageră.