Muntele Goru

Rezervația naturală Muntele Goru

Rezervație naturală de tip mixt, Goru este situată în zona Vârfului Goru, ocupând versantul vestic al masivului, respectiv bazinele hidrografice Pârâul Rozelor, Pârâul Cotit și Paraul Afinișu. Ocupă o mare parte a etajului pădurilor boreale și aproape în întregime etajul subalpin al Muntelui Goru (1785 m.) elementul central ocrotit fiind jnepenișul și numeroasele specii de faună sau floră endemice sau rare. Asociațiile vegetale dominate de ienupăr (Juniperus communi) și jneapăn (Pinus mugo) atestă situarea în etajul alpin. În lungul crestei principale, pe ambii versanți, este instalat singurul jnepeniș din Munții Vrancei, aflat în cea mai estică stațiune din țară, între 1750 – 1785 m.

Deasupra limitei superioare a molidișului, până în jnepeniș, pe mari suprafete se găsesc asociații de ienupăr, împreună cu afin și merișor, iarbă neagră, Festuca, Nardus și Empetrum hremaphroditum, precum și licheni fruticuloși – Cetraria islandica si Cladonia rangiferina. În literatura de specialitate sunt descrise, 27 de asociații – fapt care demonstrează că, în pofida numarului relativ mic, de specii, condițiile staționale, oricât de vitrege, prezintă, totuși o foarte mare varietate care conferă o importanță științifică deosebită acestei arii protejate, situată la cea mai mare altitudine, din munții Vrancei.