Strâmtura Coza

Rezervația naturală Strâmtura Coza

Rezervația naturală Strâmtura Coza este de tip geomorfologic si peisagistic. Rezervația este situată pe un sector al interfluviului Coza –Dălhățaș cuprinzând sectoare ale văilor sus amintite, amonte și aval de confluență. Structura geologică complexă, falierea stratelor și eroziunea de suprafață pun în evidență succesiuni litilogice diverse culori, de o mare frumusețe peisagistică. Relieful este adânc scluptat de pâraiele Coza, Dălhățaș și Carpen, ale căror maluri formează versanți abrupți, greu accesibili: Peisajul este dominat la nord de Dealul Carpen (892 m) iar la sud de Dealul Doagelor (812 m), altitudinea minimă – 550 m (la vărsarea pârâului Dălhățaș, în pârâul Coza). Micul platou de pe partea dreaptă a “Stramturii ” se recunoaște ca un pod de terasă, cu depozite de material rulat (nisip, pietrș, bolovăniș).