Ursus arctos

“Cele mai bune practici şi actiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor Orientali”

În perioada 15.01.2010 – 20.12.2013, ACDB a implementat proiectul “Cele mai bune practici şi actiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor Orientali”.

Zona de implementare: Judeţele Vrancea, Covasna, Harghita
Data de debut: 15.01.2010 / Data de finalizare: 20.12.2013
Beneficiar: Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea
Parteneri:
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna
Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita
Asociaţia Pentru Conservarea Diversităţii Biologice – Vrancea
Asociaţia pentru Conservarea Valorilor Naturii – Harghita

Scopul proiectului

Conservarea celui mai reprezentativ eşantion al populaţiei de Ursus arctos din România, prin implementarea celor mai bune practici şi acţiuni demonstrative în zona central-estică a Carpaţilor Orientali.

Obiectivele proiectului
 • Menţinerea actualului statut de conservare al populaţiei carpatice de urs brun, prin aplicarea în arealul proiectului a celor mai bune practici şi activităţi demonstrative şi promovarea acestora la nivel naţional.
 • Prevenirea declinului populatiei de urs brun, datorat braconajului, habituarii şi mortalităţii juvenile.
 • Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urs şi localnici.
 • Menţinerea actualului statut de conservare în cele 15 situri Natura 2000 suprapuse arealului proiectului.
Acţiuni implementate de Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice
 • Analiza pagubelor produse de urs la nivelul întregului areal al proiectului în vederea stabilirii zonelor de implementare a sistemelor de protecţie;
 • Aplicarea demonstrativă a unui set de metode pentru evaluarea cantitativă şi calitativă a populaţiei de urs brun din areale strict delimitate şi admnistrate din punct de vedere cinegetic;
 • Extinderea razei de acţiune a Unităţii Mobile pentru Salvarea Animalelor Sălbatice (ARMU) la nivelul întregului areal al proiectului şi asigurarea intervenţiilor rapide pentru capturarea, relocarea şi monitorizarea exemplarelor de urs problemă;
 • Reducerea mortalităţii juvenile cauzate de deranjului antropic prin protecţia bârloagelor de urs în perioada de fătare şi crestere a puilor;
 • Implementarea la nivelul întregului proiect a unor sisteme demonstrative de protecţie a stânelor, fermelor apicole, culturilor şi livezilor prin utilizarea unor echipamente şi substanţe repelente;
 • Promovarea proiectului, obiectivelor şi a rezultatelor;
 • Campanie de conştientizare pentru promovarea Siturilor Natura 2000, a acţiunilor de conservare a ursului brun şi a metodelor de reducere a conflictelor;
 • Campanie de conştientizare pentru valorizarea produselor tradiţionale realizate prin tehnici prietenoase faţă de mediu în siturile Natura 2000.