Împreună-pentru-arii-protejate-şi-dezvoltare-durabilă

Împreună pentru arii protejate şi dezvoltare durabilă

Finanţator :Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)

Solicitant: Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice în parteneriat cu Agenţia de Protecţie a Mediului Vrancea şi Primăria Comunei Andreiaşu de Sus

Scopul proiectului:

Dezvoltarea durabila a comunitatilor rurale de pe Valea Milcovului, prin reabilitarea şi promovarea ariei protejate “Focul Viu” si a celorlalte situri Natura 2000, ca destinatii turistice.

Rezultatele proiectului:

  • Elaborarea împreună cu partenerii şi comunitatea locală a unei strategii privind relansarea ecoturismului pe Valea Milcovului, ca element de bază în dezvoltarea durabilă a comunităţii locale.
  • Reabilitarea infrastructurii de vizitare a ariei protejate Focul Viu şi aplicarea unui set de măsuri pentru protejarea capitalului natural prin participarea directă a comunităţii locale.
  • Promovarea ariei protejate Focul Viu şi a celorlalte situri Natura 2000 de pe Valea Milcovului, ca destinatii ecoturistice, pe plan naţional şi international.
  • Derularea unei campanii de conştientizare a comunităţilor locale asupra importanţei ariilor naturale protejate în dezvoltarea durabilă şi promovarea beneficiilor socio-economice generate de siturile Natura 2000.
  • Asigurarea continuităţii proiectului prin tranferul custodiei ariei protejate către comunitatea locală.