Măsuri-participative-pentru-conservarea-amfibienilor-în-PNPV

Măsuri participative pentru conservarea amfibienilor în PNPV

Finantor : Fundatia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc

Solicitant: Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice în parteneriat cu Agenţia de Protecţie a Mediului Vrancea şi Primăria Comunei Vânători

Scopul proiectului:

Conservarea pe termen lung a speciilor prioritare de amfibieni din Parcul Natural Putna-Vrancea prin reducerea fragmentarii habitatelor si constientizarea actorilor locali asupra rolului ecologic si importantei acestor specii in functionarea ecosistemului.

Rezultatele proiectului:

  • Imbunatirea starii de conservare a speciilor de amfibieni prin masuri active de protectie a siturilor de reproducere si actiuni necesare reducerii fragmentarii habitatelor;
  • Responsabilizarea comunitatilor locale prin participarea publica la actiunile necesare conservarii speciilor de amfibieni din Parcul Natural Putna-Vrancea;
  • Elaborarea unui plan de actiune pentru conservarea pe termen lung a amfibienilor din Parcul Natural Putna-Vrancea.