Împletind

„Trei comunităţi, două situri Natura 2000, un ONG – Împreună pentru dezvoltare şi conservare!”

În perioada 01.08.2013-31.07.2015 , ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE implementează proiectul proiectul „Trei comunităţi, două situri Natura 2000, un ONG – Împreună pentru dezvoltare şi conservare!”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, în valoare de 77.934,52 CHF.

Implementarea proiectului se realizează în localităţile Soveja, Lepşa şi Greşu. Proiectul are ca scop dezvoltarea pe termen mediu şi lung a comunităţilor rurale Soveja, Lepşa şi Greşu concomitent cu aplicarea celor mai bune practici şi politici de mediu în domeniul conservării diversităţii biologice din cadrul Siturilor Natura 2000 Putna-Vrancea şi Soveja.

Obiectivele asumate în cadrul proiectului vizează :

  • Demararea, promovarea şi consolidarea iniţiativelor private de dezvoltare a activităţilor ecoturistice locale ca unealtă în dezvoltarea comunitară şi în aplicarea politicilor de mediu în domeniul conservării biodiversităţii din cele două situri natura 2000.
  • Îmbunătăţirea capacităţii ACDB de a furniza servicii complexe de consultanţă şi sprijin logistic comunităţilor locale pentru practicarea legală şi sustenabilă a serviciilor de ecoturism ca mod de asigurare a veniturilor alternative şi dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung.
  • Diminuarea imaginii negative a localnicilor faţă de sistemul de arii protejate şi creşterea încrederii comunităţii faţă de iniţiativele private dezvoltate în domeniul serviciilor ecoturistice.

Pentru îndeplinirea obiectivelor, în perioada următoare se vor organiza ateliere de lucru cu reprezentanţi ai comunităţilor locale, agenţilor economici şi ai altor factori interesaţi, se vor evalua structurile de cazare existente, produsele tradiţionale şi producătorii şi se va stabili o strategie de promovare şi comercializare a acestora, se vor organiza târguri pentru promovarea turismului şi a produselor tradiţionale, se va înfiinţa o agenţie de turism sub umbrela ACDB pentru susţinerea întreprinzătorilor din turism. De asemenea, se vor organiza campanii de conştientizare a localnicilor privind prezentul şi viitorul siturilor Natura 2000 şi oportunitatea dezvoltării comunităţii prin utilizarea capitalului reprezentat de valorile naturale.