Lacul Negru

Rezervația naturala Lacul Negru

Rezervație naturala de tip mixt situata pe versantul sud estic al Dealului Negru, ocupand sectorul superior al bazinului hidrografic al Paraului Lacului Negru. In complexul geologic al regiunii ce impune o mare diversitate a peisajului, in care elementul central il constituie lacul propriu-zis si zona de turbarie activa. Lacul Negru cu interesantul si valorosul sau potențial stiințific. Aria protejata este situata pe versantul sud-estic al Dealului Negru, ocupand sectorul superior al bazinului hidrografic al Paraului Lacului Negru.

Rezervația naturala Lacul Negru se suprapune sitului Natura 2000 cu acelasi nume si reprezinta parte a rețelei ecologice locale de protecție a carnivorelor mari din județul Vrancea. Acest sit adaposteste pe langa cele 8 tipuri de habitate de interes comunitar (din care unul prioritar), populații reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, Canis lupus si Lynx lynx, prioritare pentru desemnarea de arii de protectie conform Directivei Habitate.

In cadrul rețelei ecologice locale de protecție a carnivorelor mari din județul Vrancea, situl este desemnat ca zona de protecție insulara cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone) si face parte din zona de securitate pentru carnivore mari Condratu.

Punctul central al acestei arii protejate il constituie Lacul Negru remarcabil prin turbaria activa care-i acopera jumatate din luciul de apa. Situat la altitudinea de 1250 m, lacul are o suprafața de cca. 1 ha si o adancime maxima de 7,5 m. Habitatele specifice turbariilor montane alpine confera unicitate acestui sit si adapostesc elemente de flora si fauna, deosebite, o serie de specii relicte, endemice sau de interes comunitar.

Deasemenea foarte important este faptul ca in acest sit au fost identificate numeroase specii de flora si fauna endemice sau de interes comunitar precum: roua cerului (Drosera rotundifolia), plamana (Menyanhtes trifoliata), bumbacarta (Eriophorum vaginatum), tritonul de munte (Triturus montandoni), salamandra (Salamandra salamandra).