Stramtura Coza

Rezervația naturala Stramtura Coza

Rezervația naturala Stramtura Coza este de tip geomorfologic si peisagistic. Rezervația este situata pe un sector al interfluviului Coza –Dalhațas cuprinzand sectoare ale vailor sus amintite, amonte si aval de confluența. Structura geologica complexa, falierea stratelor si eroziunea de suprafața pun in evidența succesiuni litilogice diverse culori, de o mare frumusețe peisagistica. Relieful este adanc scluptat de paraiele Coza, Dalhațas si Carpen, ale caror maluri formeaza versanți abrupți, greu accesibili: Peisajul este dominat la nord de Dealul Carpen (892 m) iar la sud de Dealul Doagelor (812 m), altitudinea minima – 550 m (la varsarea paraului Dalhațas, in paraul Coza). Micul platou de pe partea dreapta a “Stramturii ” se recunoaste ca un pod de terasa, cu depozite de material rulat (nisip, pietrs, bolovanis).