Ursus arctos

“Cele mai bune practici şi actiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estica a Carpaţilor Orientali”

In perioada 15.01.2010 – 20.12.2013, ACDB a implementat proiectul “Cele mai bune practici şi actiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estica a Carpaţilor Orientali”.

Zona de implementare: Judeţele Vrancea, Covasna, Harghita
Data de debut: 15.01.2010 / Data de finalizare: 20.12.2013
Beneficiar: Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea
Parteneri:
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna
Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita
Asociaţia Pentru Conservarea Diversitaţii Biologice – Vrancea
Asociaţia pentru Conservarea Valorilor Naturii – Harghita

Scopul proiectului

Conservarea celui mai reprezentativ eşantion al populaţiei de Ursus arctos din Romania, prin implementarea celor mai bune practici şi acţiuni demonstrative in zona central-estica a Carpaţilor Orientali.

Obiectivele proiectului
 • Menţinerea actualului statut de conservare al populaţiei carpatice de urs brun, prin aplicarea in arealul proiectului a celor mai bune practici şi activitaţi demonstrative şi promovarea acestora la nivel naţional.
 • Prevenirea declinului populatiei de urs brun, datorat braconajului, habituarii şi mortalitaţii juvenile.
 • Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urs şi localnici.
 • Menţinerea actualului statut de conservare in cele 15 situri Natura 2000 suprapuse arealului proiectului.
Acţiuni implementate de Asociaţia pentru Conservarea Diversitaţii Biologice
 • Analiza pagubelor produse de urs la nivelul intregului areal al proiectului in vederea stabilirii zonelor de implementare a sistemelor de protecţie;
 • Aplicarea demonstrativa a unui set de metode pentru evaluarea cantitativa şi calitativa a populaţiei de urs brun din areale strict delimitate şi admnistrate din punct de vedere cinegetic;
 • Extinderea razei de acţiune a Unitaţii Mobile pentru Salvarea Animalelor Salbatice (ARMU) la nivelul intregului areal al proiectului şi asigurarea intervenţiilor rapide pentru capturarea, relocarea şi monitorizarea exemplarelor de urs problema;
 • Reducerea mortalitaţii juvenile cauzate de deranjului antropic prin protecţia barloagelor de urs in perioada de fatare şi crestere a puilor;
 • Implementarea la nivelul intregului proiect a unor sisteme demonstrative de protecţie a stanelor, fermelor apicole, culturilor şi livezilor prin utilizarea unor echipamente şi substanţe repelente;
 • Promovarea proiectului, obiectivelor şi a rezultatelor;
 • Campanie de conştientizare pentru promovarea Siturilor Natura 2000, a acţiunilor de conservare a ursului brun şi a metodelor de reducere a conflictelor;
 • Campanie de conştientizare pentru valorizarea produselor tradiţionale realizate prin tehnici prietenoase faţa de mediu in siturile Natura 2000.