Conservarea-Padurii-Merişor-Cotul-Zatuanului-ca-SCI-cheie-in-Lunca-Siretului

Conservarea Padurii Merişor-Cotul Zatuanului ca SCI cheie in Lunca Siretului

Finantor : Fundatia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc

Solicitant: Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice

Scopul proiectului:

Mentinerea starii actuale de conservare a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna de interes comunitar prin implicarea comunitatii locale si a autoritatilor publice in actiuni ecoprotective.

Rezultatele proiectului:

 

  • Mentinerea starii de conservare a habitatelor naturale si a florei si faunei de interes comunitar pentru care a fost propus pSCI-ul;
  • Cresterea gradului de constientizare a comunitatilor locale si a stakeholderilor fata de beneficiile socio-economice generate de declararea ca sit Natura 2000;
    responsabilizarea autoritatilor locale in ceea ce priveste gestionarea siturilor de inters comunitar la nivelul intregului judet Vrancea;
  • Promovarea unor practici de agromediu compatibile cu masurile de conservare a biodiversitatii;

Intarirea capaciatatii institutionale a ACDB prin preluarea in custodie a pSCI-ului concomitent cu dezvoltarea unor resurse umane specializate in administrarea ariilor protejate.