Impreuna-pentru-arii-protejate-şi-dezvoltare-durabila

Impreuna pentru arii protejate şi dezvoltare durabila

Finanţator :Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)

Solicitant: Asociaţia pentru Conservarea Diversitaţii Biologice in parteneriat cu Agenţia de Protecţie a Mediului Vrancea şi Primaria Comunei Andreiaşu de Sus

Scopul proiectului:

Dezvoltarea durabila a comunitatilor rurale de pe Valea Milcovului, prin reabilitarea şi promovarea ariei protejate “Focul Viu” si a celorlalte situri Natura 2000, ca destinatii turistice.

Rezultatele proiectului:

  • Elaborarea impreuna cu partenerii şi comunitatea locala a unei strategii privind relansarea ecoturismului pe Valea Milcovului, ca element de baza in dezvoltarea durabila a comunitaţii locale.
  • Reabilitarea infrastructurii de vizitare a ariei protejate Focul Viu şi aplicarea unui set de masuri pentru protejarea capitalului natural prin participarea directa a comunitaţii locale.
  • Promovarea ariei protejate Focul Viu şi a celorlalte situri Natura 2000 de pe Valea Milcovului, ca destinatii ecoturistice, pe plan naţional şi international.
  • Derularea unei campanii de conştientizare a comunitaţilor locale asupra importanţei ariilor naturale protejate in dezvoltarea durabila şi promovarea beneficiilor socio-economice generate de siturile Natura 2000.
  • Asigurarea continuitaţii proiectului prin tranferul custodiei ariei protejate catre comunitatea locala.