Impletind

„Trei comunitaţi, doua situri Natura 2000, un ONG – Impreuna pentru dezvoltare şi conservare!”

In perioada 01.08.2013-31.07.2015 , ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA DIVERSITAŢII BIOLOGICE implementeaza proiectul proiectul „Trei comunitaţi, doua situri Natura 2000, un ONG – Impreuna pentru dezvoltare şi conservare!”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeana extinsa, in valoare de 77.934,52 CHF.

Implementarea proiectului se realizeaza in localitaţile Soveja, Lepşa şi Greşu. Proiectul are ca scop dezvoltarea pe termen mediu şi lung a comunitaţilor rurale Soveja, Lepşa şi Greşu concomitent cu aplicarea celor mai bune practici şi politici de mediu in domeniul conservarii diversitaţii biologice din cadrul Siturilor Natura 2000 Putna-Vrancea şi Soveja.

Obiectivele asumate in cadrul proiectului vizeaza :

  • Demararea, promovarea şi consolidarea iniţiativelor private de dezvoltare a activitaţilor ecoturistice locale ca unealta in dezvoltarea comunitara şi in aplicarea politicilor de mediu in domeniul conservarii biodiversitaţii din cele doua situri natura 2000.
  • Imbunataţirea capacitaţii ACDB de a furniza servicii complexe de consultanţa şi sprijin logistic comunitaţilor locale pentru practicarea legala şi sustenabila a serviciilor de ecoturism ca mod de asigurare a veniturilor alternative şi dezvoltare durabila pe termen mediu şi lung.
  • Diminuarea imaginii negative a localnicilor faţa de sistemul de arii protejate şi creşterea increderii comunitaţii faţa de iniţiativele private dezvoltate in domeniul serviciilor ecoturistice.

Pentru indeplinirea obiectivelor, in perioada urmatoare se vor organiza ateliere de lucru cu reprezentanţi ai comunitaţilor locale, agenţilor economici şi ai altor factori interesaţi, se vor evalua structurile de cazare existente, produsele tradiţionale şi producatorii şi se va stabili o strategie de promovare şi comercializare a acestora, se vor organiza targuri pentru promovarea turismului şi a produselor tradiţionale, se va infiinţa o agenţie de turism sub umbrela ACDB pentru susţinerea intreprinzatorilor din turism. De asemenea, se vor organiza campanii de conştientizare a localnicilor privind prezentul şi viitorul siturilor Natura 2000 şi oportunitatea dezvoltarii comunitaţii prin utilizarea capitalului reprezentat de valorile naturale.